grc-zorg

GRC-Zorg helpt bij zelfstandig wonen

Welkom bij GRC-Zorg   

een onderneming  van GRC Clean

Hulp en ondersteuning in het huishouden:

Kleine huishoudelijke hulp is er om je te helpen bij:

  • het huis schoonhouden;
  • taken als wassen, koken en boodschappen doen;
  • het huishouden organiseren, bijvoorbeeld een boodschappenlijstje maken of een plan maken welke kamer je wanneer wilt schoonmaken.
  • 1 Gezicht
  • Persoonlijk contact
  • Luisterend oor


Waar kun je huishoudelijke hulp aanvragen?

Bij de gemeente

Meestal krijg je huishoudelijke hulp vergoed uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente voert deze wet uit. Daarom vraag je deze hulp bij de gemeente aan.

Gemeenten bepalen zelf hoe ze omgaan met huishoudelijke hulp. Daardoor krijg je in de ene gemeente meer uren huishoudelijke hulp dan in de andere.

Ieder(in), een organisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte, heeft de regels over huishoudelijke hulp via de Wmo op een rij gezet. Wat mag een gemeente wel en niet doen, en wat moet een gemeente beslist regelen? Download de brochure ‘Een schoon huis’ (pdf, 828 kB).

Wil je zelf je huishoudelijke hulp inkopen? Dan kun je een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen bij de gemeente.


Bij het zorgkantoor

Heb je een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kun je huishoudelijke hulp uit deze wet vergoed krijgen. Wil je deze hulp zelf inkopen met een pgb? Vraag dan een pgb aan bij het zorgkantoor.